Navigation Menu+

Privacy advisering

Het niet correct omgaan met persoonsgegevens kan uw organisatie veel schade berokkenen. Lucassen Technologies helpt u om op een verantwoorde wijze persoonsgegevens te gebruiken.

Privacy advies

Bij het werken met persoonlijke gegevens, terwijl u geconfronteerd worden met verschillende vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Lucassen Technologies helpt u identificeren van uw blinde vlekken met betrekking tot de privacy van gegevens in uw organisatie en het verhogen van uw naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Privacy volwassenheidstoets

Een privacy volwassenheidstoets stelt u in staat om inzicht te krijgen in de privacy naleving van uw organisatie. Hoe gaat uw organisatie om met de privacy van personen? Wie is verantwoordelijk voor de privacy binnen uw organisatie? Hoe werkt uw privacy beleid in de praktijk? Dit zijn voorbeelden van vragen die worden beantwoord in het kader van deze scan.

Lucassen Technologies heeft een brede ervaring met alle aspecten van de persoonlijke levenssfeer en gegevensbescherming binnen een organisatie. Om inzicht te krijgen in de privacy volwassenheid te krijgen, ontwikkelden we een quick scan om het niveau van privacy volwassenheid te meten. Door middel van dit systeem, zal een organisatie niet alleen inzicht in het algemene niveau van de privacy volwassenheid, maar zal zich ook bewust van de sterktes en zwaktes met betrekking tot de privacy compliancy.

De resultaten van deze scan worden verwerkt in een presentatie die door de organisatie kan worden gebruikt om de interne organisatie privacy te verbeteren.